Att utveckla ett framgångsrikt koncept

En affärsidé är en bärande del i hur ett företag kan existera och växa. Under de senaste åren har vi sett en galopperande utveckling som innebär att marknaden har förändrats för de flesta företag, oavsett vilken bransch man befinner sig i. 

Man kan antingen välja att förhålla sig och anpassa sig till marknadens nya villkor, eller att försöka att hålla sig fast vid den strategi man en gång upprättat för sitt företag. 

Att välja en tänkt position på marknaden och att utveckla sitt varumärke är processer som varje företag ägnar både tid och resurser åt. En strategisk plan fungerar som en karta och kompass och är lika viktig som att upprätta ekonomiska planer och att följa upp dem. 

Affärsstödet tillhandahåller affärsarkitekter  som är specialister på att medverka i processer som att etablera nya strategier för företag inom olika branscher, alternativt att medverka i revideringar av befintliga strategier.

Våra medarbetare medverkar i tidsbestämda projekt men kan också delta i det löpande för att säkerställa företagets strategiska utveckling och uppföljning av taktiska och operativa mål, inom den upprättade strategin.

Tillgång till kompetens när du behöver den

Affärsutveckling är ett brett begrepp som innefattar kompetens inom olika områden. Alla företag, även de som själva besitter goda kunskaper inom området, har nytta av att förädla tankar och idéer med Affarsstödet som sparringpartner

      Vår struktur för affärsutveckling

  • Mål
  • Vision
  • Strategi
  • Analys
  • Teamwork
  • Action Plan
  • Implementering
  • Resultat

Fokus är viktigt för att nå mål!

Ett tydligt fokus som innebär att målet är tydligt, konkret och realistiskt är ofta en viktig framgångsfaktor för att lyckas med en verksamhet. Vi på Affarsstödet är specialister på att hjälpa företag med detta.

Strategi och taktik

En plan för hur bolaget ska utvecklas på lång en viktig del av ett företags strategi. Att förstå och kunna svara på marknaden, med konkurrenter och andra omvärldsfaktor är de taktiska utmaningar varje företag bör ha planer för att förhålla sig till. Det handlar om att vara förberedd och att kunna ställa om sina taktiska och operativa åtgärder så tidigt som möjligt när förutsättningarna på marknaden förändras.

´´Bara döda fiskar flyter med strömmen´´.

Det finns alltid en nytta med att se på möjligheterna i att utveckla en verksamhet.Affarsstödet använder beprövade metoder och verktyg som fungerar oavsett bransch.

Meddela gärna ditt intresse för mer information eller förutsättningslöst möte med oss, om du är intresserad av att utveckla din affär. Maila info@affarstodet.se

Nykläckta idéer kräver särskild omvårdnad

En företagsidé är en spännande företeelse som kräver omvårdnad, kanske särskilt vid uppstarten.

Affärsstödet har ett program för att analysera, utvärdera och i förekommande fall utveckla hela spektrat från tidig affärsidé på embryostadiet till färdiga affärsplaner och implementering av dessa. Ofta är det små korrigeringar som kan innebära skillnaden mellan att en nystartad verksamhet inte bär sig eller att den blir lyckosam och långsiktig. Affärsplanen som är din kompass och som kan vara grunden till att du får finansiering genom lån eller delägande hjälper vi gärna dig med att få på plats.