Vi hjälper er att analysera de risker som kan påverka er verksamhet. Vi tar tillsammans med er fram konkreta åtgärdsplaner för att minska sannolikheten för att riskerna inträffar och reducerar konsekvenserna om de skulle inträffa.

 

Hantera kris i skarpt läge

Vi ger er förmågan att hantera en skarp kris när den kommer. Vi utbildar kristeamet och ledningsgruppen i krishantering, tränar talespersonerna i mediahantering och övar kristeamet under realistiska förhållanden i att hantera kriser.

 

Utarbeta kris- och åtgärdsplan

Vi hjälper er att utarbeta en krisplan eller uppdatera den befintliga. Vi stödjer er i att ta nästa steg med att flytta krisplanen till ”molnet”, så att kristeamet och ledningen alltid har tillgång till en uppdaterad åtgärdsplan, var man än befinner sig. Vi flyttar pärmen på kontoret till skärmen på en smartphone, platta eller dator.