Ledningssystem skapar en bra struktur, effektiva processer och är ett stöd i att styra, leda och ständigt förbättra verksamheten.

En ISO-certifiering kan också vara ett krav från din kund och skillnaden mellan affär eller inte. Vi hjälper dig med att utveckla och införa ett system för din verksamhet.

 

Det kan vara ett Kvalitetsledningssystem baserat på t ex ISO 9001, ISO 13485

Miljöledningssystem baserat på t ex ISO 14001

System för systematiskt arbetsmiljöarbete baserat på t ex AFS 2001:01, OHSAS 18001

Saknar ni ett bra system för att styra och leda verksamheten?

Självklart kan ditt behov vara ett integrerat system som täcker mer än ett område. Vi analyserar din verksamhet och anpassar ledningssystemet efter dina behov och som självklart uppfyller kraven för en certifiering.

 

Behöver ni mer ordning och reda?

Du får tillgång till vår breda och djupa kompetens inom olika ledningssystem. Vi ger dig rådgivning i genomlysningen av företaget, planeringen, implementeringen och själva certifieringen. Vi hjälper dig även med det interna och externa revisionsarbetet.

 

Arbeta med ständiga förbättringar

Förbättrade processer ger dig överblick av verksamheten och du kan lätt följa upp arbetet med ständiga förbättringar med hjälp av engagerade och kunniga medarbetare.

gallery/brandi-redd-122054-unsplash (1)