Dagens försäljning är mer komplex än tidigare. Nya krav ställs på företagen och man möter olika befattningshavare hos kunden än vad man tidigare har mött.

Hur bemöter jag de olika intressenterna, allt ifrån den som ska använda varan eller tjänsten till professionella inköpare?

Det som är viktigt för den ene är mindre intressant för den andre. Hur fungerar mervärdesförsäljning? Hur får man kunden att förstå värde istället för bara jämföra pris? Hur blir jag en duktigare säljare så jag kan skapa win-win?

 

Vi hjälper dig att analysera vem som har vilket behov, argumentationen och hur dina säljare bemöter de olika målgrupperna.

 

Kanalstrategi

Hur väljer jag rätt kanaler i min försäljning? Med en kanalstrategi med flera nivåer måste marginalerna säkras i varje nivå.

Hur skriver jag rätt avtal med återförsäljarna och med rätt prisstruktur? Hur sätter jag rätt försäljningsmål?

 

Vi stöttar dig med att ta fram rätt sorts avtal som säkrar dina marginaler.

 

Säljutbildning

Säljarna når inte upp till dina satta försäljningsmål. Du behöver få dina säljare att lyfta, t ex genom en anpassad säljutbildning för ditt företag och nya verktyg. Vi tränar på bättre förståelse för kundens behov och en ökad lyhördhet i våra säljutbildningar.

 

Affarstödet ger dig tillgång till en bred kompetens med flera konsulter som hjälper dig med hela försäljningsprocessen med utveckling av försäljningsstrategier; val av försäljningskanaler och avtalsstruktur; till fastställande av försäljningsbudgetar.

Vi utbildar dina säljare i att möta kunderna med rätt information och i rätt tid.

 

 

gallery/headway-537308-unsplash (1)