Gör det du är bra på!

- och låt oss sköta det andra

En god regel är att man ska arbeta med det som man tycker är stimulerande och som man känner att man vill utvecklas i. Detta är som regel det man gör bäst. Att det sedan finns en del uppgifter som behöver göras, och som för många upplevs som ett gissel, får man förhålla sig till och skapa så goda förutsättningar som möjligt för.

Många entreprenörer upplever att administration och ekonomi är tråkigt och att det ibland till och med skapar en obehagskänsla att överhuvudtaget behöva tänka på. Ändå är det så att alla företag tjänar på att ha en väl fungerande administration och ekonomi.

Även om lagstiftningen ställer höga krav på både insikter och utförande vad gäller bokföring och redovisning av skatter bör en ordnad ekonomifunktion framförallt motiveras av de beslutsunderlag och förutsättningar att utveckla ett företag som detta ger.

 

För att ge dig det stöd du behöver kan du få hjälp av Affarsstödet med att upprätta rutiner för din administration och den löpande bokföringen.

Vi kan sedan avlasta dig och ditt företag med dom sysslor som gör att du kan fokusera på så sätt att ditt företag  effektivt kan utvecklas. Tillsammans går vi igenom dina behov och du erhåller en komplett offert från oss där vi gärna arbetar med ett fast pris per månad.

Allt för att få ditt företag att utvecklas med rätt beslutsunderlag mot ett så bra resultat som möjligt.

``Att lägga egen tid på det som är tråkigt och som man inte är särskild bra på är sällan konstruktivt. Den tiden kan i stället användas till att göra bra och konstruktiva saker``