Vi ger dig kompetens inom HR & Personalfrågor. Du får tillgång till en komplett personalavdelning som hjälper dig med

hela rekryteringsprocessen från kravprofil, urval till referenstagning

 

  • frågor kring personal och löneadministration
  • lönekartläggning & lönesättning
  • arbetsrätt & arbetsmiljö
  • förhandlingar
  • medarbetarundersökningar
  • kartläggning och assessment
  • successionsplanering
  • Vi hjälper dig att hantera de mjuka frågorna såsom konflikthantering, stresshantering och karriärcoachning.

 

 

 

Rekrytering, talent management, assessment, avveckling

Du måste t ex se över antalet anställda; kanske växa via rekrytering; göra en översyn / assessment i den nuvarande arbetsstyrkan för att identifiera potentiella ”talents” som du vill utveckla? Kanske måste du reducera i antalet anställda och behöver avveckla medarbetare?

 

Gällande lagar och avtal

Du kanske behöver hjälp med att ta fram en jämställdhetsplan? Eller, att se över era anställningsavtal? Vad innebär arbetsrätten? Hur många timmar får man arbeta övertid? Ni behöver kanske upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? VD-stödet stöttar dig som VD / ekonomi- / personalansvarig så att ni har tillgång till senaste lag- och avtalskrav.

 

Pensions- och försäkringsfrågor

Du vill säkra personalens trygghet med att erbjuda försäkringar, eller erbjuda förtida pensionsavgångar? VD-stödet hjälper dig med alla frågor inom pension och försäkringar oavsett om ni har kollektivavtal eller ej.

 

HR-kompetens på deltid

Omfattningen av vårt engagemang bestämmer du själv, antingen tillfälliga insatser vid behov eller en prenumeration på personaltjänster.

gallery/untitled-2artboard 1 copy