gallery/1625871-7643291-arfhsko54o
gallery/1625971-7644141-y5bc0zejc2
gallery/1625891-7643401-ps9uoj0ipp

KONTAKTER & NÄTVERK

gallery/1626061-7645021-fekxbflxx1

VERKSAMHETSTYRNING & STRATEGI

gallery/1626021-7644611-231q40if0n

UTBILDNING & UTVECKLING

gallery/1625921-7643691-1qcejvb3f7

EKONOMI & FINANSIERING

BUDGET & AFFÄRSPLAN

      LEDNINGSYSTEM & PROJEKTLEDNING

gallery/1625981-7644241-65p6zerzlo
gallery/1626001-7644431-e6s2o6a0da
gallery/1626011-7644531-qanlmu4sf3

HR-PERSONAL & REKRYTERING

UTVECKLING & LÖNSAMHET

FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING

gallery/samantha-gades-761358-unsplash

Vi har flertal samarbetspartner inom olika branscher vilket hjälper dig av rätt val av tjänst eller produkt. vid inköp och upphandling. Vare sig du behöver val av en mobiltelefon, en bil eller ett hotell & restaurangbesök.

Våra tjänster är breda och vi kan hjälpa dig med allt från Strategi, Verksamhetsstyrning, Försäljning, Marknadsföring, Ekonomi & Finans, Ledningssystem, HR & Personalfrågor, Inköp & Upphandlingar, Risk & Krishantering, utbildning och cochning, projektledning...

gallery/christopher-burns-435998-unsplash

Om oss

Affärstödet tillhandahåller ett väl beprövat koncept för att öka prestationsförmågan hos VD genom att tillhandahålla specialiserad coaching. VD erhåller de verktyg, som med utgångspunkt från den egna förmågan, ökar handlingskraftten, skickligheten i att kommunicera (externt och internt) och förmågan att fokusera på  vad som är för företaget "rätt saker".

Vi hjälper dig med startupp samt med utveckling av redan befintlig verksamhet. Affarsstödets vision är att utveckla Sveriges företag, organisationer och dess ledare genom löpande rådgivning. 

Att vara VD innebär ett stort ansvar i alla företag. Det ställer stora krav på interaktionen med både styrelse och organisation inom det företag som VD verkar inom. Grundprinciperna är de samma oavsett om företaget har 2 anställda eller fler än 1.000.
 

Affärsstöden grundades av två personer med lång chefs- och ledarerfarenhet från olika typer av bolag, svenska och internationella.

Vi har haft olika ledande befattning och har därför en bred erfarenhet. Vi hjälper dig med startupp samt med utveckling av redan befintlig verksamhet. Våra tjänster är breda och vi kan hjälpa dig med allt som rör ditt företag. Läs mer om vilka tjänster vi kan erbjuda dig.

KONTAKTA OSS

Har du några ideer? Några frågor? Vi är redo för dem.